0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birimi