0472 216 10 95 myo@agri.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

Afet Eğitimi

26/03/2018 tarihinde 08:00 -12:00 saatleri arasında Mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü iş sağlığı ve güvenliği programı 1. Sınıf öğrencilerine Temel Afet Bilinci ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer) Eğimi düzenlendi. Ağrı valiliğinde AFAD İl Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitime mülkiyet koruma ve güvenlik bölüm başkanı Dr.Öğr.Üyesi PINAR BAYKAN , bölüm öğretim görevlilerinden Öğr. Gör. Gülbey KARATAŞ ve iş sağlığı ve güvenliği programı 1. Sınıf öğrencileri katıldı.