0472 216 10 95 myo@agri.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyon Vizyon

Misyon (Öz Görev)

Bilime ve bilimselliğe bağlı, uluslararası düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, mesleki ahlaka sahip,  özgüveni yüksek, aydın, hoşgörülü, insani ve etik değerlere saygılı, yüksek performanslı insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon (Öz Ülkü)

Mesleki eğitimin önemini kavratan, Türkiye'de Mesleki eğitimin düzeyini yükselten, iş yerinde tatbiki eğitimine önem veren, ülke standartlarında kariyer kazandıran, işletmelerimizin ulusal ve uluslararası rekabeti için, stratejik insan kaynağı oluşturan bir yüksekokul olmak.