0472 216 10 95 myo@agri.edu.tr

MESLEK YÜKSEKOKULU

LogomuzLOGOMUZUN İFADE ETTİĞİ ANLAM

Yüksekokulumuzun logosunda kırmızı ve mavi renk kullanılmıştır. Kırmızı renk; yüksekokulumuzundinamizmini vurgulamakta, yaratıcı fikirleri destekleyen ve üretici etkinlikleri harekete geçiren yapısını temsil etmektedir. Mavi renk ise, gökyüzünün barışçıl etkisine gönderme yaparak, yüksekokulumuzun ilerigörüşlü ve pozitif düşünceleri destekleyen özgür yapısını temsil etmektedir.

Logoda yer alan kırmızı renkli “M” harfi, Büyük Ağrı Dağı’nı ve Küçük Ağrı Dağı’nı temsil etmekte ve “Meslek” kelimesine gönderme yapmaktadır. Logodaki mavi renkli alan gökyüzünü, beyaz renkli elips ise doğudan yükselen güneşi temsil etmektedir.

Logoda kullanılan yazı fontu Trajan Pro, font sitili ise Bold’dur. <b> deneme </b>


LOGONUN RENK DEĞERLERİ

KIRMIZI

C   :1

MAVİ

C   :66

M   :99

M     :14

Y     :97

Y     :1

K     :0

K   :0