0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Genel Bilgiler

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 


SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI


Programın Tanımı


Hızlı bir şekilde sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası

firmalarda başarıyla çalışabilecek, yolcu ve yük taşımacılığında gerekli operasyonel işlemleri hızla ve güvenli bir şekilde yapabilecek, insan ilişkileri güçlü , ekip çalışmasına uygun, gerekli dil ve iletişim becerilerine sahip , temel   işletmecilik ve havacılık bilgileri ile donatılmış nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.


Programın Öğretim Dili

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için ana öğretim dili Türkçe olup, İngilizce derslerde dönemlerde dağıtılmıştır.


Programın Öğrenci Kaynakları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına ilgili mesleki ve teknik orta öğretim kurumu  mezunları arasından ek puan alarak ve ya diğer lise mezunu olarak  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim  Kurumları Sınavı’nın (YKS)  Temel Yetenek Testi  ile  (TYT )  ile öğrenci alınmaktadır. Adayların TYT  ile  bir meslek yüksekokulunu tercih edebilmeleri için  asgari puan barajı 150  puandır.


Programa Ek Puan Alarak  Tercih Yapılabilen Mesleki ve Teknik Alanlar

 • 6040 Muhasebe ve Finansman alanı ve tüm dalları

 • 6042 Pazarlama ve Perakende alanı ve tüm dalları 

 • 6045 Raylı sistemler teknolojisi 101 İşletmecilik (Demiryolu ) alanı

 • Ulaştırma hizmetleri alanı ve tüm dalları


Programdaki Derslerin Genel İçeriği

Mesleğin gereği olan Sivil Havacılığa Giriş , Havacılık İngilizcesi, Havacılık Hukuku, Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri,Genel İşletme ; Havayolu Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti, Tehlikeli Maddeler ,Temel Uçak gibi temel dersler ve çeşitli zorunlu dersler yer almaktadır. Programımızda I.  veya II. Yılın yaz döneminde  toplam 20 iş günü “Hava alanı ve havacılık faaliyetleri stajı ” uygulaması bulunmaktadır. Mezun olabilmek için  toplam da 120 AKTS krediyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.


Eğitim süresince elde edinilebilecek kazanımlar

 •  Havacılık faaliyetlerini tanımlayabilir ve hava araçları hakkında bilgi sahibi olur

 •  Günlük operasyonel faaliyetler de sorunlara karşı pratik çözüm bulabilir ve doğru karar verme becerisine sahip olur.

 •  Havayolu işletmelerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.

 •  Havayolu işletmelerinin yakıt maliyeti ve yönetimi konusunda ve yükleme de uyguladığı politikalar konusunda bilgi sahibi olur.

 •  Uluslar arası havacılık kuruluşlarının ve otoritelerinin düzenlemeleri yolcu ve seyahat gibi tüm kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.

 •  Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar ,insan performansını etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur ve insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalık kazanır.

 •  Biletleme paket programlarını kullanabilir.

 •  Yer hizmetleri departmanları ve ekipmanları  hakkında  bilgi sahibi olur,ramp emniyeti ve apron kurallarının farkındadır ve gerekliliklerini uygulayabilir.

 •  Tehlikeli maddeler ,kargo ,paketleme , etiketleme ve yükleme kurallarının farkındadır ve gerekli uygulamaları yapar.

 • Bilgi iletişim teknolojisi ve gerekli diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisine sahip olur.

 •  Tarihi , sosyal , kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar ve etik ,eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulama becerisine sahip olur.

 •  Mesleğin gerektirdiği yabancı dilde konuşma, anlama ve uygulama becerisine sahip olur.

 •  Türkçe yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.

 •  Sunuş tekniklerini uygulama becerisine sahip olur


Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

 •  Havalimanı giriş kaili almasına engel oluşturabilecek her hangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Kaydı Arşivi bulunmamak

 •  Mesleği ve / veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak.


Mezun Olanların Aldıkları Diploma

Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere “Ön Lisans” diploması verilecektir.


Programdan Yatay Ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Önlisans Ve Lisans Programları

Programa devam eden ve başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler.

    

 • Havacılık Yönetimi  9345

 •  İşletme 3226

 •  Lojistik Yönetimi 8222

 • Seyahat İşletmeciliği 6303

 •  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 3304

 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 3312

 •  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 9286

 • Ulaştırma ve Lojistik 5130

 •  Uluslararası Lojistik 3354

 •  Turizm İşletmeciliği 3337