0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı