0472 –215 98 63 basin@agri.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

Vizyon-Misyon

Misyon:
Şeffaf ve etkin bir iletişim yoluyla Üniversitenin kurumsal kimliğini, imajını ve itibarının güçlendirilmesini amaçlayan Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, etkinlik ve faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması noktasındaki memnuniyeti en üst düzeye çıkartmayı hedeflemektedir.

Vizyon:
Üniversitede sevgi ve kültürle yoğrulmuş yaşam kalitesinin zenginleştirilmesi ve yükseltilmesi temel bakış olmakla birlikte, etkin iletişim stratejilerinin uygulanmasıyla oluşan modern Üniversite kimliğini en üst düzeye çıkararak, dünyada örnek gösterilecek bir Üniversite modeli oluşturulması noktasında hareket etmek.