0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Genel Bilgiler

   Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı'nın temel amacı eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu bilgisayar ve diğer öğretim teknolojisi ürünlerinin işlevsel kullanımı için gerekli olan yöntem ve teknikleri geliştirmek, yaymak, öğretmek ve bu kurumlarda çalışmak isteyen bireyleri yetiştirmektir.

 

Günümüzde hem bilgi kapsamı, hem de teknolojik gelişmeler büyük bir hızla değişmekte ve yayılmaktadır. Bu oluşumlar, doğal olarak öğrenme-öğretme biçimlerini etkilemektedir. Öğretim materyallerinin hazırlanmasından sunuş ve değerlendirme sürecine kadar teknolojinin, özellikle bilgisayara dayalı teknolojilerinin vazgeçilmezliği eğitimcileri yeni kuramlar ve uygulama yollarının arayışına itmektedir. Böylece Öğretim-Öğrenme Teknolojileri bir bilim dalı olarak, teknolojinin gelişmesi ile birlikte varlığını oluşturmaya başlamıştır. Son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır.

 

Programdan mezun olacak öğrencilerin, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları; Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Programlama Temelleri, Grafik ve Animasyon, Ofis Yazılımları, Yazılım Kurulumu ve Yönetimi, Web Tasarımının Temelleri, Bilgisayar Donanımı, Veri Tabanı, Web Editörü, Yazilim Mimarileri, İletişim, Endüstriye Dayali Eğitim, İnternet Programcılığı, Nesne Tabanlı Programlama, Görsel Programlama, Açık Kaynak İşletim Sistemi, İşletme Yönetimi, Meslek Etiği, Ağ Temelleri, Veri Tabanı ve Yönetimi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri gibi derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Bundan dolayı gelecekte Türkiye'de ihtiyaç duyulacak bilişim ve eğitim personeli açığını dolduracakları göz önüne alınmıştır.

 

Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de git gide önemi artan Bilgisayar Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinimin kendini hissettirmektedir. Bu program, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uzaktan eğitim konularında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, ürünler geliştirmek, gerekli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bilimsel araştırma yapmayı amaçlamaktadır.

 

Program, meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılacak programlarla uygunluğunu, bütünlük ve devamlılığını sağlamaktadır. Ayrıca IKMEP kapsamında yer alan derslere ait krediler ECTS ve Bologna süreci kriterlerine göre yeniden yapılandırılarak geliştirilmiş ve ders içerikleri yeniden dizayn edilmiştir.