0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar Programcılığı Misyon-Vizyon

Misyon

Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili, iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip, mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip, bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen, yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp, takım çalışması yürütebilen, yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen, kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurup, kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak uygulamalar üretebilen, yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip, sorunlara çözüm üretebilen, donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen, kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp, yaygın olanları kullanabilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.