0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Konular

5. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNȊ SEMPOZYUMU

“BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI"

Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan ve 12 Mart 1921'de Millî Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'mızın, Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle Gazi Meclis’imiz 2021 yılını “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edip ilan etmiştir. Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin ölümsüz ifadesi olan Milli Marşımız milletimizin ortak benlik ve kimliğini temsil etmektedir.

İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin destansı istiklal mücadelesine tüm benliğiyle katılmış, nutuklarıyla, hutbeleriyle, şiirleriyle milletimizin hislerine tercüman olmuş, millî mücadelenin en zor günlerinde şehir şehir dolaşarak milletimizi milli mücadeleye katılmaya davet etmiş, umutsuz olmak için her türlü olumsuzlukların ve güçlüklerin yaşandığı bir süreçte milletimize umut aşılamış, büyük bir mücadele ile kazanılan İstiklal Savaşımızı muhteşem mısralara dökerek ebedileştirmiştir.

Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy mütefekkir, münevver ve edip kişiliğiyle İstiklal ve istikbal mücadelesinde şehir şehir dolaşarak Anadolu’da bağımsızlık ateşinin alevlenmesine önemli katkılar sunmuştur. Onun birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu; dinî ve millî değerlerimizi işlediği eserleri, milli benliği besleyen zengin kültür kaynaklarımız arasında yer almaya devam etmektedir. Milli şairimizin “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” mısraları birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumanın ne kadar önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline gelmiştir.

Millî Mücadele hareketine fiilen katılma kararı alan Mehmet Akif, 1920 Şubatında gittiği Balıkesir’de Zağanos Paşa Camii ile çeşitli yerlerde halkı birliğe davet ve direnmeye teşvik maksadıyla vaaz ve konuşmalar yapar. Bu yönüyle “Millî Mücadele’nin manevi lideri” unvanını alır. Mücadele yıllarında Maarif Vekâleti’nin açtığı millî marş güftesi yarışmasına 700’den fazla şiir gelir, ancak hiçbiri nitelikli ve yeterli bulunmaz. Bunun üzerine maddî mükâfat sebebiyle yarışmaya katılmayan Mehmed Akif’ten ısrarla bir marş yazması istenir. Mükâfat şartının kaldırılması üzerine Akif şiirini tamamlayarak teslim eder ve Türkiye Büyük Meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunan şiir ittifakla İstiklâl Marşı güftesi olarak kabul edilir.

2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi ve 2021/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021 yılının “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmasının önerilmesi münasebetiyle, bir toplumu ayakta tutan milli ve manevi değerleri İstiklal Marşı’nda ve diğer eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy’un bu mirasının gelecek nesillere aktarılması, onun duygu ve düşüncelerinin, istiklal ve istikbal ideallerinin toplumca yaşanması ve yaşatılmasına katkı vermek amacına matuf olarak Fakültemizin organizatörlüğünde her yıl düzenlenen ULUSLARARASI AHMED-İ HANİ SEMPOZYUMU’nun bu yılki temasının; “BÜTÜN YÖNLERİYLE MEHMET AKİF ERSOY ve İSTİKLAL MARŞI” olması kararlaştırmıştır.

Bu münasebetle başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bütün Milli Mücadele şehitlerimize ve gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, kendilerini minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Kıymetli akademisyen, araştırmacı, aydın ve yazarlarımızın bilimsel bildirileriyle Sempozyuma iştiraklerini ve katkılarını bekliyoruz.


SEMPOZYUM KONULARI:

1. Mehmet Akif Ersoy’un;

Hayatı, Eserleri, İlmi Çalışmaları

Edebî Yönü ve Kişiliği

Mesleki Yönü ve Memuriyet Hayatı

Dinî Görüşleri

Tarih ve Tarih Şuuru

İstiklal ve İstikbal Düşüncesi

Bilim, Kültür, Sanata Katkıları

Eserlerindeki Felsefî ve İçtimâî Temalar

Din Bilimlerine Bakışı ve Katkıları

Mealciliği ve Tefsirciliği

İslamcılık, Osmanlıcık ve Türkçülük Mefkûrelerine Yaklaşımı

Eğitim Felsefesi

İslam Dünyası ve Müslüman Milletlere Bakışı

İçtihat, Islahat ve Tecdid Hareketlerindeki Yeri

İmamet ve Hilafete Bakışı

Modernizm ve Batılılaşma Düşüncesine Yaklaşımı

Aksiyoner Kişiliği ve İstiklal Mücadelesi

2. Mehmet Akif Ersoy’da;

Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet Kavramları

Hitabet ve Vaaz Teknikleri

3. İstiklal Marşı

İstiklal Marşının Kabulü Bağlamında İstiklal Mücadelesi

İstiklal Marşının Üslup ve İçerik Değerlendirmesi

4. Ahmed-i Hani ve diğer bölge mütefekkir, şair ve edebiyatçıları ile Mehmet Akif Ersoy’un içerik ve üslup olarak şiir ve eserlerinin mukayesesi

Arapça


Hızlı Erişim