0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Katılım Esasları

Katılım Esasları
  • Sempozyum takvimi içinde kelime sayısı 250-300 arası kadar olan bir tebliğ özeti ile ahmedhani@agri.edu.tr adresine başvurulması
  • Özetleri kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin yazım kurallarına göre hazırlanarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi
  • Süresinde gönderilen tebliğ metinlerinin Bilim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
  • Kabul edilen ve Sempozyumda sunulan tebliğlerintam metinleri, hakemlik sürecinden geçmek koşuluyla e-kitap olarak basılacaktır.
  • Hükümetimiz ve YÖK tarafından Pandemi (Corona Virüs-19) hakkında verilen kararlar uyarınca sempozyumun icrasına engel bir durum oluştuğundan dolayı SUNUMLAR ONLİNE OLACAKTIR ve Tebliğ Metinleri daha sonra e-kitap olarak basılacaktır.
  • Katılımcılara sunumlarını online sistem üzerinden sunmaları için gerekli teknik bilgiler uygun zamanda kendilerine bildirilecektir.

Hızlı Erişim