0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Kurallar

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1- Konu başlığı 14 punto, koyu, ortalanmış şekilde olmalıdır.
2- Yazar/Yazarların Adı Soyadı başlığın altında ortalanmış şekilde veitalik olarak yazılmalıdır. (Unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi dipnotta belirtilmelidir.)
3- Bildirinin özeti 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır.
4- Türkçe ve İngilizce özetler Times New Roman, 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.
5- Özetlerin sonuna, konuyla ilgili beş adet anahtar sözcük eklenmelidir.
6- Bildiri metinleri, A4 boyutundaki kağıda, 1,5 satır aralığında, 11 punto ve Times New Roman yazı tipi ile üstten 2,5 cm, alttan 2,5, soldan 3 cm, sağdan 2,5 cm Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.
7- Dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile yazılmalıdır.
8- Bildiri Tam Metni 15 sayfayı aşmamalıdır.
9- Bildiri sonunda, metinde kullanılan kaynaklar, alfabetik sıraya göre verilmelidir.
10- Ekler, kaynakça bölümünden sonra yer almalıdır.
11- Bildiri özet ve tam metinleri,
ahmedhani@agri.edu.tr elektronik posta adresine gönderilmelidir.

NOT:

  1. Dipnot gösterme ve kaynakça hazırlamada İSNAD-2 atıf sistemine uyulmalıdır.
  2.  Bildiriler sadece Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde kabul edilecektir. 
  3. Hükümetimiz ve YÖK tarafından Pandemi (Corona Virüs-19) hakkında verilen kararlar uyarınca sempozyumun icrasına engel bir durum oluştuğu takdirde sempozyum online olarak düzenlenerek sempozyum tebliğ metinleri daha sonra e-kitap olarak basılacaktır.

Hızlı Erişim