0472 –215 98 63 ahmedhani@agri.edu.tr

5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

Sekreterya

İletişim:

Doç. Dr. M. Salih GEÇİT - 0 544 357 16 30
Öğr. Gör. M. Latif BAKIŞ - 0 505 875 05 61
Arş. Gör. Ahmet Bingöl 
Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR
Arş. Gör. Mehmet SALİH
Mail: ahmedhani@agri.edu.tr


Hızlı Erişim