0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSAT

Akademik Personel


BÖLÜM BAŞKANI


    


Doç. Dr. Şekip YAZGAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-40
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1240
Email: syazgan@agri.edu.tr


BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI

 
    


Doç. Dr. Mehmet DİNÇ 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-39
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1221
Email: mdinc@agri.edu.tr

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
 
    


Doç. Dr. Nazife Özge BEŞER (Ana Blim Dalı Başkanı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-38
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1228
Email: nokilic@agri.edu.tr


 
    


Doç. Dr. Murat BEŞER


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-37
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1229
Email: mbeser@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Ömer Vehbi ISSI


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı


Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-10
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1238
Email: ovissi@agri.edu.tr

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı
 
    


Doç. Dr. Songül GÜL TEKDAL (Ana Bilim Dalı Başkanı)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-42
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1259
Email: sgul@agri.edu.tr

 
    


Dr. Öğr. Üyesi Cumali MARANGOZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Mikro İktisat
Oda No: B-9
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1233
Email: cmarangoz@agri.edu.tr

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
 
    


Doç. Dr. Mehmet DİNÇ (Ana Bilim Dalı Başkanı)


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-39
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1221
Email: mdinc@agri.edu.tr


    


Doç. Dr. Şekip YAZGAN 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Makro İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-40
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1240
Email: syazgan@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Dr. Bengü AÇDOYURAN


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Uluslararası İktisat
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Dahili: 
Email: bcetin@agri.edu.tr