0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Hizmet Standartları

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Avan , Uygulama ve Detay Proje Onaylama İşlemleri

  1. Talep belgesi
  2. Zemin etüt raporu
  3. Projeler ve hesap çıktı raporları

1 AY

2

Kamulaştırma İşlemleri

1. Kamu yararı kararı (Rektör onaylı yönetim kurulu kararı)

15 GÜN

3

Yapım İşleri İhale Hazırlık İşlemleri

1. Talep belgesi

2.Onaylanmış proje

1 AY

4

Sözleşme Sonrası Yapım İşleri Kontrol Süreci

1. Sözleşme dosyası

2. İhale dosyası

3.Yapım malzemeleri onama dilekçesi

4.Hakediş dilekçesi

5.Geçici ve kesin kabul dilekçesi

6.Kesin hesap dilekçesi

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ SÜRECİ DEĞİŞİR

5

Süre Uzatım İşlemleri

1. Talep dilekçesi

2.Ödenek harcama cetveli

3.Yıl sonu tespit hakedişleri

10 GÜN

6

Kesin Teminat Çözüm İşlemleri

1. Talep belgesi

2. Sigorta ilişiksiz belgesi

3.Kesin hesap hakedişi

4. Kesin kabul tutanağı

1 AY

7

Doğrudan Temin Dosyası Hazırlık İşlemleri

1. Talep belgesi

10 GÜN

8

Sözleşme Sonrası Doğrudan Temin Kontrol Süreci

1. Doğrudan temin işlem dosyası

2. Sözleşme dosyası

3. Hakediş dilekçesi

4.Geçici ve kesin kabul dilekçesi

5.Kesin hesap dilekçesi

10 GÜN

11

Birim İçi Ön Mali Kontrol İşlemleri

1.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ihale hazırlık ve ödeme belgeleri

3 GÜN

12

Birim İçi Yıllık Faaliyet Raporları

1.Faaliyet Raporu hazırlama taslağı

DÖNEM SONUNA KADAR

13

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinin Bütçe Hazırlık Çalışmaları

1. YÖK tarafından açıklanan bütçe hazırlama rehberi

TEMMUZ AYIHızlı Erişim