0472 –215 98 63 dogubayazitmyo@agri.edu.tr

Çocuk Gelişimi Programı

Genel Bilgiler

Bölüm

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Program

Çocuk Gelişimi

Amacı

Bu program; okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, hastanelerin çocuk kliniklerindeki oyun odalarında müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi verebilme konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.

Dikey Geçiş Olanakları

Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler.

İş Olanakları

Bu programdan yeterli bilgi ve beceri donanımıyla mezun olanlar; okul öncesi eğitim kurumları, kaynaştırma okullarında ve özel eğitim kurumlarında kamu ve özel sektörün eleman ihtiyacının karşılamaktadır.Hızlı Erişim