0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uy. Arş. Mer.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı AİÇÜTÖMER (Türkçe, İngilizce) Yeterlilik Sınavı Giriş Bilgileri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİÇÜTÖMER) tarafından çevrim içi (online) Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenecektir. Sınava katılmak isteyenlerin 23.10.2020 Cuma günü Türkiye saati ile 23.59'a kadar aşağıdaki banka hesabına yatırdıkları ücret dekontunu ve kimlik belgesini aicutomer@yandex.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir.


Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Pasaport veya kimlik fotokopisi    
2. Banka dekontu (Sınav ücreti KDV dahil 200 TL'dir. Sınava girecek adayın adını ve soyadını banka dekontunun açıklama kısmına mutlaka yazması gerekir.)

Hesap No:
Hesap Adı: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Banka Adı: Ağrı Vakıfbank Şubesi

İBAN: TR26 0001 5001 5800 7309 6033 51

SWIFT KODU: TVBATR2A

Sınav Uygulama Esasları

1. Yeterlilik Sınavı “yazılı ve sözlü” olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleşecektir. Yazılı sınavdan başarılı olanlar sözlü sınava alınacaktır. 

2. Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.

3. Yazılı sınav 26.10.2020 tarihinde saat 14.00-16.00 arasında aktif olacaktır. Öğrencilerin sınavı bu süre içerisinde tamamlaması gerekmektedir. 16.00’da sistem kapanacaktır. Bu yüzden sınavı 16.00’ya kadar bitirip cevaplarınızı kaydettiğinizden emin olmanız gerekmektedir.

 

YAZILI SINAV

Sınav Tarihi: 26.10.2020 Pazartesi günü

Sınav Başlangıç:14.00

Sınav Bitiş:16.00

Adres: http://oys.agri.edu.tr/

Şu bilgilerle sisteme giriş yapınız:

Kullanıcı Adı: Kimlik No

Şifre: Kimlik No

Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Yeterlilik Sınavı” linkine tıklayınız.

Not: Belirtilen saatten önce sınav görüntülenemez.

 

SÖZLÜ SINAV

Sınav Tarihi: 27.10.2020 Salı günü

Sınav Başlangıç:10.00

Şu bilgilerle sisteme giriş yapınız:

Adres: “TeamLink” programından ID: 5392734509 numarası ile giriş yapınız.  

 

Önemli Not:

Sınav sırasında bağlantı sorunu yaşamamak adına Google Chrome tarayıcı ve hızlı internet bağlantısına sahip bir bilgisayar kullanılması önerilmektedir. Sınava güncel Google Chrome tarayıcısını çalıştıran bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlar ile girilebilmektedir. Ancak teknik aksaklığın en aza indirgenmesi ve konforunuz için bilgisayar kullanılması tavsiye edilmektedir.

Sınav için bir defa girme hakkınız bulunmaktadır. İnternet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması gibi sorun yaşamayacağınız bir ortamda sınava girdiğinizden emin olunuz. Beklenmedik durumlarla ilgili yaşanan sorunlarda sınava giren öğrenciler sorumludur. Sınava giremeyenlerin ücreti iade edilmeyecektir.
ENTRANCE INFORMATION FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR AİÇÜTÖMER TURKISH PROFICIENCY EXAM

An online Turkish Proficiency Exam will be held by Ağrı Ibrahim Çeçen University Turkish and Foreign Language Teaching Application and Research Center (AIÇÜTÖMER). Those who wish to participate in the exam are required to submit their deposit receipt after they pay the fee to the following bank account and their identification to aicutomer@yandex.com e-mail address until Friday 10.23.2020 23:59 (TRT, UTC+3)


Documents Required for Registration

1. Passport or ID photocopy

2. Bank receipt (Exam fee is 200 TL including VAT. Candidates who will take the exam must write their name and surname in the explanation part of the bank receipt.

 

Account Number :
Account Name: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Name of the Bank: Ağrı Vakıfbank Şubesi

İBAN: TR26 0001 5001 5800 7309 6033 51

SWIFT CODE: TVBATR2A

Exam Application Principles

1. The Proficiency Exam will be held in two sessions as "written and oral". Those who pass the written exam will be taken to the oral exam.

2. Written exam duration is 120 minutes.

3. Written exam will be active on 26.10.2020 between 14.00-16.00. Students must complete the exam within this period. The system will shut down at 16:00. Thus, students need to make sure that they complete the exam until 16:00 and record their answers.

WRITTEN EXAMINATION

Exam Date: Monday, 26.10.2020

Exam Start: 14.00

Exam End: 16.00

Address: http://oys.agri.edu.tr/

Log in to the system with the following information:

User Name: ID Number

Password: ID Number

After logging in with your username and password, click on the "2020-2021 Academic Year Turkish Proficiency Exam" link.

Note: The exam cannot be viewed before the specified time.

 

ORAL EXAMINATION

Exam Date: Tuesday, 27.10.2020

Exam Start: 10.00

Log in to the system with the following information:

Address: Login from the "TeamLink" program with your ID: 5392734509.

 

Important note:

It is recommended to use the Google Chrome browser and a computer with a fast internet connection in order to avoid connection problems during the exam. Computer, mobile phone, tablet etc., running the current Google Chrome browser can be used. However, it is recommended to use a computer for your comfort and to minimize the technical problems. You can only take the exam once. Make sure that you have taken the exam in an environment where you will not have any problems such as internet and power failure or browser installation. Students who take the exam are responsible for problems related to unexpected situations. The fee of those who cannot take the exam will not be refunded.