0472 –215 98 63 admin@agri.edu.tr

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik kavramı genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade ederken birçok farklı şekillerde algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin işlevlerini, süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır. Dünya kaynaklarının ve çevrenin insan faaliyetleri sonucu tükenme sınırına doğru ilerlediği hususunda artık ortak bir görüş birliği bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik ancak doğanın sunduğu kaynakların kendiliğinden yenilenebilmelerine imkân tanıyacak hızda kullanılmasıyla sağlanabilir.


Üniversitelerde Sürdürülebilirlik Niçin Önemli?

Sürdürülebilir yerleşkeler, enerji tüketimi ve emisyonların azaltılmasında, atık yönetiminin iyileştirilmesinde, yerleşke içinde ve dışında çeşitli birimlerin ortak çalışmasında, teknoloji üretiminde sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. Üniversite yerleşkelerinde sürdürülebilirlik kriterlerinin uygulanması; yağmur suyu ve atık suların yeniden kullanıldığı ve enerji verimliliğin arttırıldığı su ve enerji etkin tasarımlar ile ekonomik kazançlar; yeşil binalar ve yenilenebilir enerji odaklı tasarımlar ile binaların içinde ve yerleşke içi ve çevresinde hava kalitesinin ve konfor özelliklerinin arttırıldığı fiziksel kazançlar; çevre kirliliğinin önlendiği, iklim değişikliğinin negatif etkilerinin azaltıldığı ve sağlıklı toplum odaklı tasarımlar ile ise sosyal kazançlar sağlamaktadır.