0472 –215 98 63 admin@agri.edu.tr

Sürdürülebilirlik

Üniversitemizde Sürdürülebilirlik Yönetimi

Su Yönetimi

Üniversitemiz suyun sürdürülebilir yönetimi konusunda çeşitli uygulamaları hayata geçirmiştir ve bu doğrultuda su tasarrufları sağlamayı hedeflemiştir. Üniversitemizde yağmur suyunun verimli yönetimi, sulama ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılan şebeke suyu miktarının azaltılmasını sağlayacaktır.  Üniversitemiz Merkez yerleşkesinde 10.000 ve 3.000 m2 alanlı iki adet olmak üzere toplamda 13.000 m2 taban alanlı ve 23.400 m3 kapasiteli yağmur suyu muhafaza alanları mevcuttur. Bu sular, otomatik sulama sistemleri ile Haziran-Eylül ayları arasında çim alanları ve bitkileri sulamak amacıyla kullanılmaktadır. Çim alanlar ve dikilen bitkiler yağmurlama sulama sistemi ile sulanırken, üniversitemizin bazı yerlerinde dikilen bitkiler damlama sulama sistemiyle de sulanmaktadır. Bunun dışında, üniversitemizde belli yerleşkelerde otomatik el yıkama muslukları gibi su tasarruflu cihazlar kullanılmaktadır.

Atık Yönetimi

Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde idari ve akademik binalarının yanında, kültürel ve sosyal binalar ve yaşam alanları (konukevi ve lojmanlar) da bulunmaktadır. Bu durum kampüs içinde atıkların üretilmesine neden olmaktadır. Bu atıkların bir kısmı geri dönüştürülebilir iken bir kısmı doğru bir şekilde toplanıp işlemlerden geçmezse çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilecek boyuttadır.   Üniversitenin atığı için geri dönüşüm programı kapsamında plastik, cam ve kağıt atıklar ayrı ayrı kampüs içerisinde konumlandırılan geri dönüşüm kutularında toplanmaktadır. Üniversitemizde tüm atıklar gibi bu atıklar da yetkili firmalar tarafından alınmaktadır. Kampüste kâğıt ve plastik tüketimini azaltma programı kapsamında;

 • Müsvette kağıtların arka yüzlerinin kullanımı önerisinde bulunmaktayız. 
 • Birimlerin yıllık kağıt tüketim oranlarını hesaplamak ve bir sonraki yıl önlemlerini almaya çalışmaktayız. 
 • Elektronik doküman yönetim sistemiyle kağıt tüketimi düzenli olarak azaltılmaktadır. 
 • Plastik ambalajları atık kutusuna sıkıştırarak atmak
 • Plastik kullanımının zararları hakkında çalışanları bilinçlendirme gayreti içerisindeyiz.

Enerji Yönetimi

Yenilenebilir enerji, yeryüzünde ve doğada çoğunlukla herhangi bir üretim işlemine ihtiyaç duymadan temin edebilen, fosil kaynaklı (kömür, petrol ve karbon türevi) olmayan, elektrik enerjisi üretilirken karbondioksit emisyonu az bir seviyede gerçekleşen, çevreye zararı ve etkisi konvansiyonel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük olan, sürekli bir devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, hidrojen gibi enerji kaynaklarıdır.

Üniversitemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından aktif olarak güneş enerji sistemi bulunmaktadır.

Engelliler ve Çocuk Bakımına Yönelik Üniversite Tesisleri

 • Park alanlarında engelli ve özel gereksinimli bireylere yönelik ayrılmış özel alanlar
 • Bina girişlerinde engelliler için özel rampalar ve yönlendirme öğeleri
 • Binalarda engelli ve özel gereksinimlilere yönelik uygun tasarımlar (engellilere özel tuvalet, sınıf, yemekhane ve kafeterya ortamları vb.)
 • Engelli ve özel gereksinimli yetişkinlere yönelik Engelsiz Yaşam Merkezi ile bireylerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve toplumun bir parçası olarak sosyal hayata kazandırılmalarının sağlanması

Güvenlik ve Koruma Tesisleri

 • Üniversitenin iki ana girişinde kameralı sistemlerle (CCTV) destekli, güvenlik personellerinin aralıksız görev yaptığı kontrol noktaları ve yaya girişleri için tek güvenlik personelinin görev aldığı ara giriş noktaları.

 • Üniversitedeki binaların hem içi hem de dışını kapsayan güvenlik sistemleri ve güvenlik personelinin takip ettiği  merkezi kamera izleme odaları.
 • Akademik ve idari personele yönelik elektronik kartlı giriş sistemi.

 • Üniversite genelinde stratejik noktalarda konuşlandırılmış yangın hidrantları.

Öğrenci, Akademik ve İdari Personelin Sağlığına Yönelik Yapı ve Tesisler

 • Üniversitenin merkezinde öğrenci, akademik ve idari personel için kapsamlı bir sağlık ocağı.

 • Öğrenci, akademik ve  idari personelin hizmet aldığı, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının görev yaptığı ve uygulama aşamasındaki Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim verdikleri, halka açık bir eğitim ve araştırma hastanesi.