0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

FEDEK

FEDEK Hakkında

FEDEK, Türkiye’de farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için;
-Değerlendirme
-Akreditasyon
-Bilgilendirme çalışmaları yaparak,
öğretimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere  kurulan, tamamen bağımsız bir Sivil Toplum Kuruluşudur (Dernek).
FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. Mart 2018 tarihinden itibaren Avrupa'nın yüksek öğretimde saygın Kalite Güvence Kuruluşu CEENQA'da tam üye olarak yer almaktadır.

- Üniversite Yönetimi ve Öğretim Elemanlarını Bilgilendirme Toplantısı Sunumu 
- Özdeğerlendirme Raporu

FEDEK Çıktıları

Program Çıktıları
Program Öğretim Amaçları
Bölümde Gerçekleştirilen Anketlerin Takvimi

BÖLÜME AİT BELGELER