0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

YEREL YÖNETİMLER

Genel Bilgiler

Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adayları yetiştirmek, kamu kuruluşlarının (özellikle de yerel yönetimlerin) ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Diğer yandan bölgenin idari sorunlarına cevap verebilmek ve bölge gençlerine bu dalda eğitim fırsatı vermek amaçlanmaktadır. Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Mahalli İdarelerin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için ülkemizde bu konuda hizmet verecek kişileri yetiştirebilmektir. Sürekli üzerinde tartışılan ve çözümler aranan böylesi bir konuda kaliteli bir eğitim ve öğretime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla üniversitemiz içerisinde Yerel Yönetimler programı açılmıştır. Programın sunduğu olanaklar ve Eğitim Sistemi Yerel Yönetimler Programı, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefiyle kurulmuş olup, eğitim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar derslerinin yanı sıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu maliyesi gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Eğitim süresi içinde yerel kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve uzmanlarınca verilen seminerler ve bu kurumlara yapılan ziyaretler öğrencilerin alanlarında gelişimine yardımcı olmaktadır. Programın Öğrencilere Kazandırdıkları ve Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Yerinden yönetim birimlerini daha ileriye götürebilmek ve mahalli idarelerin ülkemizde hak ettiği konuma getirilmesinde yardımcı olacak şekilde eğitim ve öğretim veren programımız aynı zamanda geleceğin kamu idarecilerinin yetiştirildiği bir birim olarak dikkat çekmektedir. “Yerel Yönetim / Mahalli İdare Meslek Elemanı” unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışabilmekte ve alınan kararları yürütebilmektedirler. Meslekte ilerleme kişinin başarısına ve deneyimine göre olmaktadır. Çalıştığı kurumda alt ve orta kademe yönetici olabilmekte ve çeşitli birimlerde şeflik, müdürlük gibi pozisyonlara gelinebilmektedir Programın öğrencilere kazandırdıklarını şöyle sıralayabiliriz; Sosyal bilimlere ilgi duymak.ü Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip olmak.ü Dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmamak.ü Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olmak.ü Toplumsal ilişkilerde başarılı olmak.ü Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olmak.ü Güler yüzlü ve hoşgörülü olmak.ü Halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş olmak.ü Mahalli idarelerde yetenekli ve bilgili olmak.ü Edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilmekü Bilgisayar ve interneti büro hizmetlerinde etkin kullanabilmek.ü Yerel Yönetimler Programı öğrencilere bu özellikleri kazandırma amaçlı hazırlanan ders içerikleriyle meslek elemanı olarak vasıflı bireyler yetiştirmektedir. Yerel Yönetimler ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Kamu Yönetimi ,Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunların Çalıştıkları Alanlar Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel yönetim kurumları ve bağlı kuruluşlarında göreve başlanması halinde Devlet Personel Yasasına göre ücret alırlar. Yurdumuzda mahalli idarelere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi ve etkinliğinin artırılması gündemde olup; bilgili ve alanında uzman eleman bu program sayesinde karşılanacaktır.