0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Personel Daire Başkanlığı

Şube Müdürlerimiz

İdari Kadro Atama Şube Müdürü Akademik Kadro Atama Şube Müdürü V.  Alican TUNÇ Cezmi KARAKÖSE   Dahili Telefon : 1288 Dahili Telefon : 1296  E-posta : atunc@agri.edu.tr  E-posta: ckarakose@agri.edu.tr