(0472) 216 10 10 -(0472) 215 40 20 ogrenci@agri.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sınav Kuralları

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ  SINAV KURALLARI

Üniversitemiz, Fakülte/Yüksekokullarında yapılacak olan ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı  ve  bütünleme sınavlarının kurallara uygun ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir

1.Sınav, ilan edilen tarih ve saatte, belirtilen sınav salonunda dersin yürütücüsü ve sınav görevlileri kontrolünde başlar.
2.Sınav  görevlileri, tarafından belirlenen oturma düzeni içerisinde oturtulur.

3.Sınav görevlileri, sınava başlamadan önce, masa, duvar vb. çevresinde dersle ilgili herhangi bir yazılı veya görsel materyalin bulunmadığını kontrol eder. Öğrenci bu koşulun sağlanmasından sorumludur.

4.Öğrenci, sınav salonunda cep telefonu vb. teknolojik araçları kullanamaz ve kapalı olmasına dikkat eder.

5.Öğrenci, sınav kâğıdına adı-soyadı, okul numarası ve bölümünü yazar.

6.Öğrenci, kontrol için kimliklerini masaya bırakır. Sınav görevlileri, sınav başlamadan öğrencilerin kimlik kontrollerini yapar.

7.Sınav görevlileri, öğrencinin soyadını sınav kâğıdının üzerine mürekkepli yada tükenmez kalemle yazar ve her bir sınav kağıdını paraflar. Sınava giren öğrenciler   isimleri yazılı sınav tutanağını imzalar.

8.Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakikadan sonra gelen öğrenci sınav salonuna alınmaz. İlk 15 dakikalık süre içerisinde öğrenci sınavını tamamlamış olsa dahi salondan çıkarılmaz.

9.Sınav süresi ne olursa olsun kimlik kontrolleri ve yoklamalar tamamlanmadan hiçbir öğrencinin sınav salonundan ayrılmasına izin verilmez.

10.Sınav görevlileri, kimlik kontrolünde başkasının yerine sınava girdiğini tespit ettiği öğrenci hakkında tutanak tutar ve ilgili bölüm başkanlığına iletir.

11.Sınav görevlileri, sınav süresince sınav düzenini sağlar. Sınav düzenini bozucu davranışlarda bulunan, toplu ya da bireysel kopya çeken, kopya teşebbüsünde bulunan öğrencileri tespit eder. Toplu ya da bireysel kopya çeken veya kopya teşebbüsünde bulunan öğrencilerin sınav kağıtlarını alır ve öğrenci hakkında tutanak tutarak ilgili bölüm başkanlığına iletir.

12.Dersin yürütücüsü veya sınav görevlisinin aksi yönde talimatı bulunmadıkça öğrencilerin soruları ve sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

13.Ara sınav süresi bir ders saatidir. Yarıyıl/yılsonu sınavı ile bütünleme sınavı iki ders saatidir. Ancak sınav süreleri dersin özelliğine göre dersin yürütücüsü tarafından belirlenir.

14.Anfi düzeni sınıflarda sınav  görevli sayısı iki, normal sınıflarda sınav görevli sayısı birdir.

Sınav Kuralları 11.12.2012 tarih ve 35/82 sayılı  Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.