(0472) 216 10 10 -(0472) 215 40 20 ogrenci@agri.edu.tr

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

İç Kontrol

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
            1-KOS: KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
                        Standart 1:Etik Değerler ve Dürüstlük
                                    1.1.4 PDB İç Kontrol Komisyonu
                                   1.1.4 Birim Faaliyet Raporu (2022)
                                   1.1.4 Birim Faaliyet Raporu (2021)

1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2020)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2019)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2018)
                                    1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2017)
                                        1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2016)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2015) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2013) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2012) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2011) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2010)  
   
                        Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
                                    2.2.1 Görev Tanımları
                                    2.4.1 Teşkilat Şeması
                                    2.6.1 Hassas Görev Listesi 
                       Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı
                                    3.6.1 Yönetici
                                    3.6.1 İdari
                         Standart 4: Yetki Devri
                                        4.1.1 ÖİDB İş Akış Şemaları 
                       

           2-RİSK DEĞERLENDİRME 
                        Standart 5: Planlama ve Programlama
                                        5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi

                        Standart 6: 
                                    6.1.1 Risk Belirleme Kartı 
                                       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
                                    6.1.2  Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu
                                       1  2  3  4
                                    6.2.2  Risk Oylama Formu, Risk Matrisi 
                                       1  2
           3-KFS: KONTROL FAALİYETLERİ
                        Standart 7: 
                                   7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
                        Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
                        Standart 10: Hiyerarşik kontroller
                                   10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi 
                        Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği 
                                   11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
                                   11.3.1 İş Devir Formu
            4-BİLGİ VE İLETİŞİM 
                        Standart 13: Bilgi ve İletişim
                                  13.1.1 Web Sitesi
            5-İZLEME
                        Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                                  17.3.1 İç Kontrol Birim Koordinatörü