0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Faculty of Pharmacy

Pharmacy Oath

Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren


Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma


İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime 


Bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma


Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma


Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime


Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime


Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma


Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma


İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime


Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma


Namusum ve vicdanım üzerine and içerim.