0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Misyon-Vizyon

Misyon

Fakültemizin Misyonu; ulusal ve uluslararası platformda tanınan seçkin bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmektir. Bu doğrultuda Fakültemizin temel amacı; uluslararası bilim dünyası tarafından kabul görecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek; geleceğin akademisyenlerinin yetişmesine elverişli bilimsel bir ortam sunmak; bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek; küresel rekabet ortamında kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikleri taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen stratejik karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Kamu ve Özel Sektör kuruluşlarının, yönetim, üretim, pazarlama ve Ar-Ge birimlerinde görev alabilecek nitelikli bireyler yetiştirmek, bölgemizde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarını çözebilecek projeler üretmek ve danışmanlık hizmeti verebilecek akademik çalışmalar yapmak ve böylece bölgenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak, hedef ve temel anlayışımızdır.