0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Erdal YILMAZ Başkan (Dekan)
Prof. Dr. İdiris DEMİREL Üye (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Utku ŞENDURUR Üye (İşletme Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ceren AVCİL

Üye (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Şekip YAZGAN

Üye (İktisat Bölüm Başkanı )
Doç. Dr. Esra KADANALI Üye (Doçent Temsilcisi)
Doç. Dr. Mehmet DİNÇ Üye (Doçent Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜMÜŞ Üye (Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi)
Numan AKTAŞ Raportör (Fakülte Sekreteri)