0472 –215 98 63 tuarsmerkezi@agri.edu.tr

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uy. Arş. Mer.

Personel


  Memur
  Süheyla ÇETİN
  Bilgisayar İşletmeni

  Telefon : 5263
  E-posta : scetin@agri.edu.tr