0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Rektörlük merkez birimi ile Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulu ve Enstitülerin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaçlarının, yasalara uygun ve ödeneklerimiz dâhilinde, hızlı, kaliteli ve ekonomik olarak alınmasını, depolanması ve dağıtılmasını sağlamak ve bununla beraber tüm çalışan personeli ilgilendiren konularda hizmet kalitesini artırmaktır.

 

Vizyon

Teknolojik imkânlarla donatılmış, çağdaş ve bilimsel gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, ilkeli ve dürüst personeli ile kaynakları etkili ve verimli kullanan örnek bir Başkanlık olmaktır.

 

Temel Değerler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üreten bir Birim olarak temel ilkelerine bağlı hareket eder.