0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BAP BİRİMİ

Vizyonumuz

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi; Çağdaş ve Bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına katmayı planlayan, yenilikçi ve değişimci düşünceye sahip, aynı zamanda bütün imkânlarını etkili ve ekonomik kullanma anlayışı ile yapacağı Ulusal ve Uluslararası araştırmalarıyla bilgi üreten lider bir üniversite haline getirmektir.