0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BAP BİRİMİ

BAP Personel

Prof.Dr. Mucip GENİŞEL  BAP'dan Sorumlu Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Bünyamin AYGÜN    BAP Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Sümeyra BEYZADE   BAP Birim Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin GÜLDÜREN  Gerçekleştirme Görevlisi

Emine BALKİS       Memur/Yazı İşleri/Proje İşlemleri/Satın alma İşlemleri