0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BAP BİRİMİ

Misyonumuz

Üniversitemizin araştırma alt yapısının oluşturulması için bilgiye ulaşmada yeterli mali desteğin sağlanarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirip, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir hale gelmesini sağlamaktır.

Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunacak, katma değere sahip projeleri destekleyip, araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitemizin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır.