0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Anabilim Dalları

Felsefe Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞTAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Sibel GÖKÇE