0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü Akademik Personel

Felsefe Anabilim Dalı
 
    


Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞTAN (Bölüm Başkanı)

Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Din Felsefesi, İlk Çağ Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4125
Email: ftastan@agri.edu.tr


 
    


Arş. Gör. Dr. Sibel GÖKÇE

Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanları: Epistemoloji/Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Yirmibirinci Yüzyıl Felsefesi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: 0472 215 99 94 - 4123
Email: sgokce@agri.edu.tr