0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üniversitemizde ‘iş mevzuatının güncel sorunları ve çözüm yolları’ konferansı verildi.

Ağrı Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirleri, Üniversitemizin İktisat ve İdari Bilimler Fakültesinde ‘İş Mevzuatının Güncel Sorunları ve Çözüm Yolları’ konulu konferans verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Orhan KOTAN, konferansa konuşmacı olarak katıldı.

İdari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen konferansta, ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, işsizlik sigortası gibi, çalışanları ilgilendiren konulara yer verildi.

KOTAN, konuşmasında şunları aktardı: “Çıplak ücret, ayrıca yemek, kasa tazminatı, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, erzak, aile,  çocuk, taşıt yardımı, unvan tazminatı yıpranma tazminatı, temettü sağlık yardımı, devamlı ödenen primler, ikramiyeler ve kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.” KOTAN, işsizlik sigortası ile ilgili olarak ise şunları söyledi:  “işten çıkarılan işçilerin, işsizlik maaşından faydalanabilmesi için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapması gerekir. İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.”

Konferans soru-cevap şeklinde devam etti.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

Haberin Fotoğafları