0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Santral Numaraları
REKTÖRLÜK SANTRAL

0 (472) 215 98 63
0 (472) 215 52 20
0 (472) 216 20 08
Fax:  0 (472) 215 11 82