0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Birimi

Erasmus+ 2018-2019 Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Personel hareketliliğine hak kazanan başvurucuların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler başvuru ilanında belirtilmiştir. Başvuru ilanı içinTıklayınız 

Asil listede olan tüm personelimizin en geç 22.02.2019 tarihine kadar hareketlilik gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar davet mektuplarını birimimize ulaştırmayan yararlanıcılar bu haklarından vazgeçmiş kabul edilirler.

Sonuçlar İçin Tıklayınız