0472 –215 98 63 karmer@agri.edu.tr

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uyg. ve Araş. Merkezi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Öğrencilerimizin üniversiteye adım attıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak, bilgi ve yeteneklerini geliştirme ve kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur. Bununla birlikte her alanda donanımlı, tercih edilen, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek mezun adayları yetiştirmek ve onlara rehberlik etmek ana hedefimizdir.  

VİZYON

Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmaktır.

HEDEFLER

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
  • Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.
  • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.
  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.
  • Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve/veya temsilcileri ile bir araya gelme olanağı sağlamak,
  • Alanda uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkan akademisyenler ile bir araya gelme olanağı sağlamak, 
  • Bireysel danışmanlık hizmetleri ile işe başvurma ve alınma süreçlerinde yardımcı olmak (Özgeçmiş hazırlama, mülakata hazırlanma, etkili iletişim becerileri, vb. gibi),
  • Mezun Bilgi Sisteminin hayata geçirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılmak,
  • Mezunlarla iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında gerekli desteği sağlayabilmek ve mezunlarımızın mezun adaylarına sektörel mentorlük yapmalarına olanak sağlamak,
  • Kariyer Planlama hizmetlerinin sunumunda diğer üniversitelerle işbirliği içinde olmak.

Hızlı Erişim