0472 –215 98 63 karmer@agri.edu.tr

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uyg. ve Araş. Merkezi

Kariyer Merkezi Uzmanları

 

FAKÜLTE/MYO/YO

KARİYER UZMANI

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Aslıhan TEKİN

2

Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Bilal MACUN

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Oğuz Han YEL

4

İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Muhammet DAŞTAN

5

İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR

6

Meslek Yüksekokulu

Öğretim Gör. Burak KÖSE

8

Eğitim Fakültesi

Öğretim Gör. Dr. Sıla KAYA CAPOCCI

9

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Betül ATAY ATAKUL

10

Eğitim Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Ferhan ŞAHİNHızlı Erişim