0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı.
Hassas Görevler Listesi.
Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri.
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2020 Aralık-Haziran Dönemi Değerlendirmesi.