0472 –215 98 63 reklamcilik@agri.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Bölümümüz Hakkında

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümümüz, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı itibariyle alanında uzman 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, günümüz iş dünyasının talepleri doğrultusunda kamu ve özel sektörün halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim, tanıtım, medya, işletme, siyaset, pazarlama, yönetim ve organizasyon gibi farklı alanlarındaki istihdam ihtiyacını karşılayabilme gücüne sahip olan bir bölümdür.

Misyonumuz

Kurumun ilkeleri doğrultusunda rekabet gücü yüksek bir bölüm olarak; teori ile uygulamayı birleştiren, planlı çalışmayı önceleyen, araştırma ve analiz becerisi gelişmiş, yenilikçi, yaratıcı, sorgulayan, çözüm üreten, etik değerlere sahip, topluma ve çevresine duyarlı ve sektörde aranan halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanları yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlar yetiştirme hedefiyle sektörün taleplerini karşılayan donanımlı, iletişim çağına hızlıca adapte olan ve çağın gereklerini yerine getiren, geleceğin çağdaş halkla ilişkiler ve reklamcılık uzmanlarını kamu ve özel sektöre kazandırmaktır.

Eğitim

Bölümümüzde, halkla ilişkiler, reklamcılık, iletişim bilimleri, medya, yeni medya, işletme, insan kaynakları yönetimi, hukuk, sosyoloji, siyaset, pazarlama, psikoloji, davranış bilimleri, ekonomi, grafik tasarım, yabancı dil, yönetim ve organizasyon alanlarında teorik ve uygulamaya yönelik bir eğitim faaliyeti yürütülmektedir.

İş Olanakları

Bölümümüz mezunları, halkla ilişkiler ajansları, reklam ajansları, iletişim ajansları, medya şirketleri, sosyal medya şirketleri, kurumsal iletişim departmanları, sivil toplum kuruluşları, pazarlama şirketleri, marka danışmanlığı şirketleri, özel ve kamu hastaneleri, üniversiteler, belediyeler, siyasi partiler gibi kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında yönetici, uzman, danışman, tasarımcı, temsilci veya sorumlu pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.


Hızlı Erişim