0472 –215 98 63 reklamcilik@agri.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Akademik Personel


BÖLÜM BAŞKANI

 
     


Doç. Dr.  Ceren AVCİL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-12
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1232
Email: cavcil@agri.edu.tr


BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCISI

 
      


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜMÜŞ 


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Yönetim ve Strateji, Örgütsel Davranış
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-13
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1237
Email: agumus@agri.edu.tr


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı
 
     


Doç. Dr.  Ceren AVCİL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanları: Siyaset Bilimi
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-12
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1232
Email: cavcil@agri.edu.tr


 
     


Doç. Dr. Tuba IŞIK 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Gazetecilik
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-14
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1214
Email: tisik@agri.edu.tr


 
      


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜMÜŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Yönetim ve Strateji, Örgütsel Davranış
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-13
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1237
Email: agumus@agri.edu.tr


 
     


Dr. Öğr. Üyesi Candan KOÇAK


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanları: İletişim
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-11
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1256
Email: ckocak@agri.edu.tr

 
     


Dr. Öğr. Üyesi İkram ALPSOY


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı 

Uzmanlık Alanları: Gazetecilik ve Yeni Medya
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: 
Telefon: (0472) 215 98 63 - 
Email: ialpsoy@agri.edu.tr

  
     


Arş. Gör. Ümit ÇAKAR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanları: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Yabancı Diller: İngilizce
Oda No: B-20
Telefon: (0472) 215 98 63 - 1236
Email: ucakar@agri.edu.trHızlı Erişim