0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

BAP BİRİMİ

Üniversitemiz 2022 Yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Başlamıştır.

Üniversitemiz 2022 Yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Başlamıştır.

Üniversitemiz 2022 Yılı 1. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları Başlamıştır.

2022 BAP PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

15 Mart - 15 Nisan 2022

Proje Başvurularının Alınması.

18 Nisan – 22 Nisan 2022

Projelerin BAP Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi.

25 Nisan – 29 Nisan 2022

Gerekli Görülen Projelerin Hakemlere Gönderilmesi.

2  Mayıs  –  6 Mayıs 2022

Desteklenecek Proje Yürütücüleriyle Protokol İmzalanması ve Projelerin Başlatılması.

Not:Tarihler tahmini süreler olup sürecin işleyişine göre değişiklik gösterebilir.

Proje Başvuruları http://bap.agri.edu.tr adresi üzerinden kurumsal mail kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılabilecektir. Hazırlanan Proje Sunum Dosyaları başvuru sonrası imzalanarak ilgili Akademik Birim (Fakülte, Yüksekokul, Enstitü vb.) aracılığıyla EBYS üzerinden ayrıca ıslak imzalı nüshaları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılacaktır. Gerekli tüm bilgiye http://bap.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru yapacak olan Öğretim Üyelerinin mutlaka BAP Yönerge, İlke ve Uygulama Esaslarını okuyup bu doğrultuda proje yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde BAP Yönerge, İlke ve Uygulama Esaslarına uymayan projeler doğrudan reddedilecektir.

Örneğin: Proje Üst Limitleri ve Proje Süreleri vb.

BAP Koordinasyon Birimi İletişim:

Doç. Dr. Bünyamin AYGÜN :  05058255726

Memur Nurullah GÜZEÇ  : 05422464118