0472 –215 52 20 tipfakultesi@agri.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ

Akademik Personel


Prof. 
Dr. Metin AKGÜN

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

E-posta: metinakgun@agri.edu.tr

Özgeçmiş Prof. Dr. Ebubekir BAKAN

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

E-posta: ebakan@agri.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nebahat TAŞDEMİR

Nöroloji Ana Bilim Dalı

E-posta: ntasdemir@agri.edu.tr

ÖzgeçmişProf. Dr. Zeynep KAMALAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

E-posta:

ÖzgeçmişDoç. Dr. Yavuz ORUÇ

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

E-posta: yoruc@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Adem ASLAN

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

E-posta: aslana@agri.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Ayla ARSLAN

Anatomi Ana Bilim Dalı

E-posta: ayarslan@agri.edu.tr

Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Berna ÖZTÜRK KARAGÖZ

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: bozkaragoz@agri.edu.tr

Özgeçmiş


Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZEN KARABULUT

Acil Tıp Ana Bilim Dalı

E-posta: bozenkarabulut@agri.edu.tr

Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun DAHARLI

Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

E-posta: cdaharli@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Edip KAYA

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

E-posta: edkaya@agri.edu.tr

Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Ergin TAŞKIN

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

E-posta: etaskin@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Esra ŞENTÜRK

Fizyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: esenturk@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

E-posta: ezkaratas@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Fatma OKUCU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

E-posta: fatmaokucu@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Funda ÇİMEN AÇIKGÜL

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: fcimenacikgul@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Funda EKİMCİ DENİZ

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

E-posta: fedeniz@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Hakan OCAK

Anatomi Ana Bilim Dalı

E-posta: hocak@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Harun BAYRAM

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

E-posta: harbayram@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Mahmut Baran YERLİKAYA

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

E-posta: mbyerlikaya@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Mehmet Yasin YÜKSEL

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

E-posta: myyuksel@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Muhammet KARADENİZ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

E-posta: mkaradeniz@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Muhammet Volkan BÜLBÜL

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: mvbulbul@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TUĞRUL

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: otugrul@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Seda ÇELİK

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

E-posta: sedacelik@agri.edu.tr


ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Seçil Nazife PARLAK

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: snparlak@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Selma SEZEN

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: ssezen@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Ülkü Zeynep ÜREYEN ESERTAŞ

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: uzesertas@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Ümit AYGÜN

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: uaygun@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Ali Can ÇİÇEK

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: accicek@agri.edu.tr

ÖzgeçmişDr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih AKSAY

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: faksay@agri.edu.tr

ÖzgeçmişArş. Gör. Feyza BURUL

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: fburul@agri.edu.tr

ÖzgeçmişArş. Gör. İrem ARSLANTÜRK

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

E-posta: iarslanturk@agri.edu.tr

ÖzgeçmişArş. Gör. Sena Nur BAŞARAN

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: snbasaran@agri.edu.tr

Özgeçmiş


Hızlı Erişim