0472 215 40 22 sbf@agri.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında

Hazine  ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından  gelen ilgide  kayıtlı yazı  ile,  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  231.maddesi  ile  5549  sayılı  Suç  Gelirlerinin Aklanmasının  Önlenmesi  Hakkında  Kanun  ve  6415  sayılı  Terörizmin  Finansmanının  Önlenmesi Hakkında  Kanun  kapsamında  sürdürülen  çalışmalar  çerçevesinde  son  dönemlerde  özellikle  üniversite öğrencilerinin  banka  hesaplarını  başkalarına  kullandırmak  suretiyle  gelir  elde  ettiği,  kullandırılan  bu hesapların  suç  gelirlerinin  aklanması,  terörizmin  finansmanı,  dolandırıcılık  gibi  ağır  hapis  cezalarına neden olan suçlarda kullanıldığı bildirilmiş olup bahsi geçen hususta büyük mağduriyetler yaşanmaması maksadıyla  öğrencilerimizin dikkatli olması rica olunur.