0472 215 40 22 sbf@agri.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

MİSYON - VİZYON

MİSYON:

Fakültemiz; bilimsel ve sosyal alanlarda donanımlı ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, evrensel değerlere saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici, ahlaki değerleri yüksek, yenilikçi, paylaşımcı, katılımcı ve insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

VİZYON:

Spor bilimleri ve teknolojileri alanında ülkemiz ve dünya üniversiteleri ile rekabet ederek; bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı ve katılımcı yaklaşımı ile spor bilimleri alanına hizmet eden, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek için gayret gösteren, performans sporunun gelişmesinde öncülük eden ve paydaşlarıyla daima işbirliği içinde bulunan bir kurum olmaktır.