0472 215 40 22 sbf@agri.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Neden Fakültemiz

Neden Spor Bilimleri Fakültesi

Dört yıllık lisans eğitimi veren Spor Bilimleri Fakültesinde, 21. yüzyılın hızlı değişimlerine ayak uydurabilen, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, evrensel değerlere saygılı, bilgi üretimine katkı sağlayan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, analitik düşünme yeteneğini ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sunulmakta olup, programlarda yer alan sportif uygulamaları ve stajlar ile teorik bilginin mesleki deneyime dönüşümü sağlanmaktadır.

Bu gerçekten hareketle;  2010 yılında eğitim-öğretimine başlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, çağın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikteki programları, yetenekli ve dinamik akademik kadrosu, fiziki ortam ve her türlü olanaklarıyla yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve becerileri öğrencilerimize aktarmaktadır. Ayrıca mevcut programlarımız, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda "Eğitimde Program Geliştirme" tekniğine göre sürekli geliştirilip dinamik tutulmakta;  ortaya çıkan ihtiyaçlara göre de yeni  programlar açılmaktadır.  

Uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, “iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler” yetiştirmeyi amaçlayan Fakültemiz, bilgi, beceri ve donanımları sayesinde aranan ve kendi alanlarında rahatlıkla iş bulabilen her bir mezunuyla gurur duymaktadır.