0472 215 40 22 sbf@agri.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi

Dekanın Mesajı

Fakültemiz “AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİNİN” adını taşımanın onuruyla eğitim verdiği  alanlarda yetişmiş insan gücünü ülkemize kazandırmayı sürdürecektir. Fakültemiz insani değerlere saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici, görev aldıkları kurumlarda liderlik yapabilecek bilgi üreten ve paylaşan topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Fakültemiz; Sportif, eğitim ve kültürel faaliyetleriyle tercih edilen bir okul olmaktadır. Bu amaçla;

Bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,
Kendi alanında önder bireyler yetiştiren,
Daima yenilikçi ve yaratıcı olan,
Paydaşlarıyla daima işbirliği içerisinde olan bir Fakülte olmaktır.

 
Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR