0472 215 40 22 sbf@agri.edu.tr

en-US Birim Adı

İnternal Control

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
         1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
         1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
     STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
         2.2.1 Birim Görev Tanımları
          2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
          2.6.1 Birim Hassas Görev Listesi
     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
          3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
     STANDART 4. Yetki Devri
          4.1.1 İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
     5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
      6.1.1 Risk Belirleme Kartı
      6.1.2  Risk Envanteri
      6.1.2 Risk Kayıt Formu
      6.2.2 Risk Oylama Formu
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
     STANDART 9. Görevler Ayrılığı
     STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
        10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
     STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
         11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
         11.3.1 İş Devir Formu
     STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
     STANDART 13. Bilgi ve İletişim
     STANDART 14. Raporlama
     STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
     STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
     STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
         17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
     STANDART 18. İç Denetim