0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi